Изграждане и интегриране на свързани умни мрежи за следене и контрол на Вашият бизнес. 

– Следене на производствени процеси
– Сградна автоматизация
– Управление на микроклимат