– Изграждане на оптично трасе по системата НМДА – 1500км

– Изстрелване на оптичен кабел в съществуваща тръба трасе – Ямбол – Бургас – Варна – Добрич

– Изстрелване на оптичен кабел в съществуваща тръба трасе – Благоевград – София